Krönika

Krönika: ”Miljöpolitik kan bli en konservativ arena”

Det finns många skäl till att betrakta miljö- och klimatpolitik som viktiga inslag i och för det konservativa idéarvet. Att sörja för vår natur och vår miljö ligger nämligen väl i linje med förvaltarskapstanken, och vice versa.

Faktum är att traditionella, konservativa värderingar ofta överlappar miljörörelsens viktigaste övergripande mål. Det sker inte minst i ansvarsperspektivet, och då kring vilken värld vi vill efterlämna till våra barn och kommande generationer. Både traditionellt konservativa tänkare såväl som miljörörelsens dito, lägger stor vikt vid generationernas ansvar, och driver egentligen liknande teser kring vikten av sunda försiktighetsprinciper.

Idag är klimat- och miljörörelsen en snabbt växande rörelse – inte bara i Sverige – men också i Europa och resten av världen. Men trots att den i många sammanhang driver viktiga framtidsfrågor har den svårt att organisera konservativa intressen, och upplevs trots sina ideologiska likheter nästan som främmande för den konservativa väljaren. Miljörörelsens ofta idealistiska framtoning, och dess globala och socialistiska karaktär, lämnar på så vis ett vakuum som inte kan fyllas av mer globalism och socialism, givet att det är det stora problemet.

Men för många andra väljare, inte minst ungdomar och förstagångsväljare, är klimatfrågan mer relevant än andra frågor. Genom att det inte bejaka klimatfrågan i tillräcklig omfattning riskerar de konservativa krafterna att lämna ”walk over” till den form av miljörörelse som idag blivit dominant – den gaphalsiga, domedagsfundamentalismen som de socialistiska miljöpartierna har mynnat ut i. Om det konservativa alternativet inte tydliggörs ger vi fel krafter rätten av definiera den breda miljörörelsen, inte sällan på bekostnad av effektiva lösningar, till förmån för mer symbolpolitik och floskelmotiverade skattehöjningar.

Ett medvetet fokus på miljö och klimatfrågan kan innebära många fördelar för samhällets konservativa krafter. Det handlar inte bara om attraktionskrafter mot avlägsna väljargrupper där ett utökat stöd är eftertraktat, utan till lika stor del om att bryta de destruktiva krafternas ohotade utveckling, i rollen som det enda gröna alternativet. Med en sund och välmotiverad miljöpolitik, med tydliga konservativa idéströmningar, skapas en välbehövlig motvikt till bilden av vad grön politik egentligen bör vara. Det är att betrakta som en ny och viktig arena för konservatismen, såväl som en ostörd arena färre för den ideologiska motsatsen.

Här spelar Sverigedemokraterna, som den viktiga företrädaren för modern konservatism i Sverige, en viktig – och i det större perspektivet avgörande – roll. Därför är det glädjande att EU-valsrörelsen ger partiet en chans att synas med en politik som i sak innebär en större positiv miljöförändring än det socialistiska alternativet, både lokalt och globalt, vilket öppnar upp för en relation och ett viktigt förtroende bland unga väljare. Förutsättningarna är därmed goda att på nya sätt och med mer realistiska perspektiv, ta andelar på fler än en åsiktsmarknad som vänstern sedan länge försökt ta patent på, för att istället göra skillnad på riktigt.

Redaktionen.

Inläggsbild: Karsten Würth.

Annonser

2 kommentarer

  1. Naturligtvis är miljöfrågorna viktiga för den konservativa rörelsen och naturligtvis är en konservativt inriktad miljöpolitik bättre än en vänsterdito. Det borde få SD att tänka efter lite mer. Partiet har inte fattat vikten av biologisk mångfald, tex att de stora rovdjuren måste få finnas och även bli fler. I stället har SD ställt sig på jägarnas sida och sett naturen som ett skafferi och nöjesfält för dessa. Och stött en så perifer verksamhet som fäbodar, en hobbyverksamhet som inte går ihop med varg, lo och björn. Tänk om SD! Formulera en konservativ miljöpolitik där naturen och de vilda djuren har ett egenvärde och ingår i det svenska medvetandet. Uppmuntra inte vissa särintressens kortsiktiga önskemål!

    Gilla

  2. Miljöpolitik ska grundas i respekt för tidigare generationers verk, samtidigt som individers önskan om bostadsplats ska respekteras i hög grad. Idag sker urbanisering av befolkning i arbetsför ålder snabbt, då många faktorer premierar centralisering av arbetstillfällen och arbetskraft.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s