Artiklar

SCB: Socialdemokraterna populärast bland de lägst utbildade väljarna

Socialdemokraterna är det populäraste alternativet bland väljare med lägst utbildningsnivå. Bland röstberättigade svenskar med högst förgymnasial utbildning sympatiserar hela 40,6% med Socialdemokraterna.

Det visar SCB:s stora partisympatiundersökning från 2018, där partisympatier och utbildningsnivåer sammanställts, och först att belysa detta var opinionsbildaren Rebecca Weidmo Uvell. Trots att utbildningsnivå inte nödvändigtvis säger något om människors karaktär, påpekas det ofta vilken utbildningsnivå olika väljargrupper har i relation till vilka partier de sympatiserar med. Att den presenterade informationen är korrekt är viktigt, eftersom den ofta används i den offentliga debatten eller för att definiera olika partier.

S-sympatier vanligare bland lägst utbildade

SCB:s sympatiundersökning visar olika partisympatier tillsammans med utbildningsnivå. Resultatet ger en bild som inte riktigt överensstämmer med den som ofta presenteras i media. Tidigare har ofta Sverigedemokraterna omnämnts som ett parti med sitt huvudsakliga väljarstöd bland lågutbildade landsbygdsbor. Men trots att Sverigedemokraterna ofta pekas ut som det populäraste partiet bland lågutbildade, röstar i själva verket de med allra lägst utbildning på Socialdemokraterna. Nyansskillnaden framkommer sällan i debatten eftersom fler än en utbildningsnivå ”klumpas ihop” i gruppen som anses vara lågutbildad.

Vilka väljare är ”lågutbildade”?

Beroende på hur statistiken presenteras kan olika framställningar göras. Gruppen lågutbildade kan nämligen fragmenteras mellan de med högst förgymnasial utbildning och de med gymnasial utbildning, vilket mellan varandra kan innebära en väsentlig skillnad i utbildningsnivå. Samtidigt som S har fler av sina sympatisörer bland de med allra lägst utbildning, har Sverigedemokraterna istället fler av sina sympatisörer bland de med gymnasial utbildning. Oftast innebär det, i jämförelse med den lägst utbildade väljargruppen, att det handlar om yrkesverksamma personer.

Så ser det ut bland de högutbildade

Samtidigt har S fler av sina sympatisörer inom gruppen med mer än tre års utbildning, vid en jämförelse med Sverigedemokraterna. I denna grupp sympatiserar knappt 22% med Socialdemokraterna, och 6% med Sverigedemokraterna. En anledning till att SD-väljarna omnämnts som lågutbildade kan vara att de historiskt haft ett lågt sympatistöd bland akademiker, och att perspektivet aldrig omvärderats. Stödet har emellertid ökat under perioden 2014-2018, enligt SCB:s undersökning, vilket innebär att SD-sympatier bland de högst utbildade blivit mer än tre gånger vanligare de senaste åren. Under samma period har stödet för S, bland akademiker, sjunkit.

Text av Benjamin Disraeli Institutet. Inläggsfoto: Element5 Digital.

Uppdaterad 08:30

Annonser

4 kommentarer

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s