Dokument

Granskning: Så finansieras Muslimska brödraskapets föreningar av Skellefteå kommun – Del 2

Västerbottensmedjan publicerar under en tid framöver ett nytt inlägg varje fredag, som del av en granskningsserie om hur Islamismen flyttar fram sina positioner lokalt i Skellefteå och Västerbotten. I serien förklarar vi varför det sker och framförallt varför makthavare inte vågar reagera. Det här är det andra inlägget i en serie av tre.

Om du vill läsa det första inlägget i denna serie kan du Klicka här!

Del 2: Så finansieras muslimska brödraskapet av Skellefteå kommun.

I den andra delen av denna inläggsserie undersöker vi hur Skellefteå kommun finansierat föreningar och individer med starka kopplingar till islamistiska nätverk, och hur Dina skattepengar hamnat i islamistföreningarnas pengarullningsmaskineri.

Det Muslimska brödraskapet växer i Sverige.

I den första delen av denna inläggsserie presenterades det ökända Muslimska brödraskapet, ett islamistiskt nätverk som verkar för att skapa ett kalifat. Muslimska brödraskapet ser inte religionen som en privatsak, utan arbetar istället för att öka islams inflytande på individer såväl som på samhället. I Sverige och Europa arbetar det muslimska brödraskapet fredligt. De har inte försökt skapa inflytande genom våldshandlingar och terrorism, vilket fått dem terroristklassade i bland annat Ryssland, Syrien, Egypten, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, utan arbetar istället genom infiltrering.

På senare år har det gång på gång uppmärksammats hur politiska partier infiltrerats av islamister, eller hur studieförbund med koppling till muslimska brödraskapet, börjat väva in sig i civilsamhället. På rikspolitiskt plan är det väl känt hur t ex Miljöpartisten Mehmet Kaplan haft långvariga och nära kopplingar till Muslimska brödraskapet via många av deras undergrupper och föreningar, och hur andra framträdande politiker – som t ex Yasri Khan – uppmärksammats för väldigt ortodoxa islamiska värderingar. De svenska politiska partier med starkast prägling av identitetspolitiska uppfattningar är de som uppenbarligen släppt fram flest av dessa ideologiskt avvikande företrädare.

Muslimska brödraskapet i Europa och framförallt Sverige, har gjort sig kända för att infiltrera politiska partier, myndigheter och föreningar inom civilsamhället. Sverige är ett av de länder där de lyckats allra bäst. Här plockar organisationer och föreningar kopplade till Muslimska brödraskapet ut stora summor pengar via Folkbildningsrådet och Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUFC). Ofta sker det genom föreläsningar om Islam med ett missionerande syfte, inför muslimsk publik med eller via muslimska intresseorganisationer, eller inför kommuner och myndigheter under förevändningen att informera om islamofobi och integrationsfrågor kopplade till islam. På det sättet finansierar svenska skattebetalare stora delar av Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige.

Ibn Rushd: ”Håller ihop muslimska brödraskapets finansiering”

En av Muslimska Brödraskapeta organisatoriska enheter som håller ihop finansieringen är studieförbundet Ibn Rushd, vilket tidningen Ledarsidorna.se skriver om. Johan Westerholm, som driver sidan, är en av de frilansjournalister som på det mest heltäckande sättet bevakat och undersökt Muslimska brödraskapets verksamhet i Sverige, vilket inkluderar deras många undergrupper och parallellföreningar. Enligt Johan Westerholm och flera andra framträdande experter är Ibn Rushd en del av det Muslimska brödraskapets kärnverksamhet tillsammans med Islamiska Förbundet i Sverige och Sveriges Unga Muslimer.

När Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) publicerade en rapport om Muslimska brödraskapets framväxt i Sverige var just föreningens infiltration av det svenska civilsamhället något som betonades. I rapporten beskrivs Muslimska brödraskapet som ”en mer eller mindre dold struktur för utomstående” men som samtidigt utgör ”ett globalt nätverk och ett andligt brödraskap”, vilket gör det svårt att förstå med utgångspunkt i en svensk uppfattning om vad en organisation eller förening är och verkar. Det har, enligt rapporten från MSB, inte hindrat Muslimska brödraskapet från att genom ”en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del”.

Granskningar har visat att det rör sig om många miljoner kronor ”som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren”. Tyvärr betyder det att svenska skattebetalare, på grund av nativa politiker och beslutsfattare, hjälpt till att finansiera och hjälpa nätverkets framväxt. Utöver stödet som Muslimska brödraskapets organisationer får genom t ex SST, MUCF och Allmänna Arvsfonden, mottar de också stöd från regionala och kommunala myndigheter i form av olika projektbidrag – och bland bidragsgivarna finns både Region Västerbotten och Skellefteå kommun representerade.

Så finansieras Muslimska brödraskapet av Skellefteå kommun

Ibn Rushd, som beskrivs som en av Muslimska brödraskapets kärnverksamheter, driver många studiecirklar i moskéer och lokaler knutna till muslimska organisationer runt om i landet – och har ofta uppmärksammats för att ha bjudit in kontroversiella, radikala antisemitiska talare. I MSB:s rapport om Muslimska brödraskapet beskrivs verksamheten som att ofta handla om ”undervisning i islam och begrepp som ”islamofobi”. Rapporten beskriver också studieförbunet Ibn Rushds ledning som ”helt styrd” av Muslimska brödraskapet.

Det har inte hindrat Skellefteå kommun från att både bidragsfinansiera Ibn Rushds verksamhet, eller att köpa in tjänster direkt från förbundet. Offentliga handlingar som begärts ut från Skellefteå kommun visar att studieförbundet Ibn Rushd fått ekonomiska medel från Skellefteå kommuns kulturförvaltning sedan 2015, i form av bl a sk ”Årsbidrag”. Årsbidraget kan föreningar ansöka om genom att lämna in en årsberättelse och en verksamhetsberättelse, där de skickar med sammandrag från SCB kring antalet studietimmar och kulturprogram som de haft under det föregående året.

För Ibn Rushds verksamhet i Skellefteå har det hittills inneburit en bidragsfinansiering på nära 130 000 kronor sedan 2015. Verksamheten har snabbt utökat sin bidragsfinansiering – från knappt 10 000 kronor per år 2015 till nära 60 000 kr under 2018. Under åren 2014-2015 har den kommunala biblioteksverksamheten också köpt in tjänster från Ibn Rushd, till ett värde av ca 26000 kr. Totalt har Ibn Rushd, av vad som har kunnat kontrolleras vid tid för att denna text sammanställts, tjänat in över 150 000 kr från Skellefteås skattebetalare.

Faksimil: Facebook.

Bland verksamheten som Skellefteå kommun haft tillsammans med Ibn Rushd och som genererat ekonomiskt ersättning, finns t ex Sagostunder för barn på somaliska på biblioteken, samt brödbakning med Skellefteå Museum – utöver de många studietimmar som de uppgett att de haft inom verksamheten.

Under sommaren arrangerar Ibn Rushd Norra – där Västerbotten ingår – ett läger med Palestina i fokus. Syftet är att studera Palestinas historia och kultur. Ibn Rushd är väldigt aktiva när det kommer till att arrangera möten och föreläsningar. Ibn Rushd samarrangerar också Ersbodafestivalen. Ersboda är ett område som nyligen i media uppmärksammats för problem med islamiska moralpoliser.

Utreds av Folkbildningsrådet.

Just nu genomför Folkbildningrådet en utredning av Ibn Rushd, som kommer att presenteras i höst. Det är professor Erik Amnå som fått i uppdrag att göra en särskild studie av det muslimska studieförbundet Ibn Rushds verksamhet. Utredningen är påkallad eftersom Studieförbundet Ibn Rushds verksamhet på senare tid blivit ifrågasatt utifrån en demokratisk värdegrund. 

Såhär skriver Folkbildningsrådet på sin hemsida:

”Studieförbunden ska enligt Folkbildningsrådets villkor förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och för grundläggande demokratiska värderingar och får inte bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.”

Text av Benjamin Disraeli Institutet. Inläggsfoto: Ashkan Forouzani.

Annonser

En kommentar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s